Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Vinterdrift bedrift

Vi leverer robuste vinterdriftsløsninger for virksomheter som er avhengig av, at den daglige logistikk og produksjon fungerer selv en vinterdag.

Vi bistår bedrifter med å tilpasse driftsmodeller som sikrer at virksomheten har forutsigbarhet og en påkrevd robusthet. Vi gir råd og har løsninger som ivaretar at vinterdrift ikke påfører skade på utemiljø som betongkonstruksjoner, granitt og andre kostbare installasjoner.

 

  • Faste maskiner utplassert hos kunde
  • Faste operatører med tilført kompetanse
  • Manuell snørydding av trapper og inngangsparti
  • Gjennomført risikovurdering
  • Overvåkning H24
  • Miljørapportering
  • Risikovurdering med oppfølging av tiltak
  • Avviksrapportering med foto

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Hjullaster
Brøyteskjær
Lastebil
Brøyteskjær og utleggerunite
Arbeidsbil
Brøyteskjær og utleggerunite
Redskapsbære
Brøyteskjær og utleggerunite