Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Start- og landingsplass for helikopter

Løvaas maskin er en entreprenør med lang erfaring og spesialkompetanse på vintervedlikehold av TLOF (Touchdown and lift off area)

Trenger du en trygg og sikker TLOF under vinterforhold har vi utstyr og kompetanse. Vi banepreparerer ut i fra gitte kriterier og sikrer at landingsplassen er trygg og sikker. Vi utfører kontroll av TLOF og produserer banerapporter som overleveres fartøysjef.

Banepreparering av TLOF utføres med mekanisk fjerning der det brukes plast/stålskjær kombiner med hydraulisk børste. Videre prepareres det med strøsand eller formiat (Aviform L50). Våre operatører er utdannet gjennom Løvaas-skolen og har kompetanse til å jobbe i forkant av værutvikling. Dette gjør at vi kan tilby kostnadseffektive og miljøvennlige tiltak.

Sommervedlikehold
Forebyggende vedlikehold gir en forutsigbar og trygg TLOF. Vi tilrettelegger vedlikeholds aktiviteter slik at myndighetskrav blir ivaretatt og vi sikrer at både TLOF og FATO med tilhørende sikkerhetsområder blir vedlikeholdt.

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Hjullaster
stålskjær / vulkulanskjær
Hjullaster
Hydraulisk børste
Hjullaster
Utlegger for formiat (Aviform L50)
Hjullaster
Utlegger for strøsand
Hjullaster
Unitefres
Utleggerunite
Utlegger for formiat (Aviform L50)