Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Trafikksikring

Løvaas maskin har satt sammen et eget monteringsteam for montering av trafikksikkerhetsmateriell.

I moderne infrastruktur er det mye trafikksikkerhetsmateriell som skal monteres og vedlikeholdes. Vi har satt sammen et eget monteringsteam som disponerer moderne utstyr til effektiv montering og utskifting av skadet materiell.

All montering av skilter og rekkverk utføres etter gjeldende normer og standarder, samt at vi ivaretar sikre arbeidsoperasjoner. Det er våre anleggsleder som utfører søknadsprosesser, risikovurderinger, arbeidsvarsling og koordinering av oppgaven.

  • Autovern
  • Midtrekkverk
  • Porter og bommer
  • Brurekkverk
  • Påkjørsels vern
  • Skilting
  • Rekkverk for gang– og sykkelvei
  • Støyskjermer
  • Utemiljø

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Rekkverksrigg
Beltegående rekkverksrigg
Produksjonsteam
Verkstedsvogn
Kranbil
Lastebiler med kran.
Gravemaskin
Hjulmaskiner
Redskapsbærer
Redskapsbærer med mye utstyr