Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Graving

Vår maskinpark består av en rekke ulike gravemaskiner i forskjellige størrelser. Maskinen er tilpasset alle typer gravejobber.

Våre dyktige operatører utfører graving i tilknytning til grunn og betong arbeid, veivedlikehold og kommunaltekniske oppgaver.

Vi har også egen beredskap for å kunne rykke ut med maskiner på akutte hendelser som for eksempel ved ras, vannledningsbrudd og lignende.

 

  • Grunnarbeid
  • Vann- og avløpsgrøfter
  • Drenering- og overvannshåndtering
  • Opparbeidelse av grøntområder
  • Kabelgrøfter
  • Maskinmuring med naturstein
  • Planering av tomter
  • Veioppbygging

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Gravemaskiner
Beltemaskiner 8 - 23 tonn
Gravemaskin
Hjulmaskiner 14-16 tonn
Minigravere
Minigravere
Utstyr
Hydrauliske hammer, klyper, ulike skuffer