Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Trefelling

Våre erfarne fagarbeidere jobber med trefelling av trær tett inn på infrastruktur, bygninger og i vanskelig terreng. Vi utfører vanlig felling, seksjonsfelling, vindfall, problemtrær, tomterydding og vei- og linjerydding.

Vi befarer alltid oppdraget i forkant og gjennomfører om nødvendig en risikoanalyse for å sikre at tiltak blir iverksatt. Vi velger sammen med oppdragsgiver det mest optimale utstyr og metode slik at sikkerheten er best mulig ivaretatt.

KVIST OG STUBBEFJERNING
Mange ønsker at vi tar oss av kvister fra trefelling. Vi fliser dette opp og gjenbruker dette i kompostering ved eget anlegg, eller at fliser blir benyttet på eget område. Stubber er som oftest et problem for grunneier, vi fjerner denne ved bruk av en kraftig stubbefres.

TREPLEIE OG BESKJÆRING
Vår gartneravdeling har arborister som er utdannet innfor trebehandling og har dette som sitt yrke. De utfører kartlegging, rådgivning, nødvendig trepleie og beskjæring av trær. Valg av type beskjæring kan være kronereduksjon, trimming av grener, behandling av sår og sikring av trær.

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Håndholdt felleutstyr
Alt av håndholdt trefellingsutstyr.
Hydraulisk klype
Brukes på gravemaskin eller kranbil.
Hydrauklisk saks
Klippeutstyr påmontert gravemaskin.
Kniver
Kniver til langsgående trimming av trær og busker.
Personløfter
For løft av personell