Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Rådgivning

Våre anleggsteknikere kan bistå innfor alle våre fagområder.

Trenger du faglig bistand eller noen gode råd om muligheter kan du kontakte oss for mer informasjon.

Noen av våre fagområder

 • Samferdsel og veivedlikehold
 • Vedlikehold av start og landingsplasser for luftfartøy
 • Vegetasjonsrydding
 • Renhold av offentlige rom
 • Overvannshåndtering
 • Trefelling
 • Arbeidsvarsling
 • Vedlikeholdsavtaler
 • Trafikksikring
 • Industridekker
 • Produksjon av anleggsjord