Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Karriere

I Løvaas maskin er vi nytenkende og fremtidsrettet, men samtidig bevisst på verdien i de erfaringer som er gjort tidligere. Derfor er vi alltid interessert i kontakt med personer som har erfaring og kompetanse som er relevant for vår virksomhet, og som er på jakt etter en ny arena å utfolde seg på.

ÅPEN SØKNAD
Dersom du har relevant utdannelse og bransjeerfaring, kan du sende oss en åpen søknad på e-post stilling@lovaas-maskin.no eller kontakt en av oss i administrasjonen på telefon 55176070.

Lærling

Et samarbeid med opplæringskontoret for anlegg og bergfagene
Løvaas maskin er godkjent lærebedrift og samarbeide med OKAB opplæringskontoret for anlegg og bergfagene. Vi har alltid lærlinger under opplæring og tar inn nye lærlinger jevnlig. Ønsker du å bli læring eller lurer på noe, kan du lese mer på OKAB sin hjemmeside eller sende oss en e-post stilling@lovaas-maskin.no
Løvaas Skolen

En intern kompetanseenhet
Løvaas maskin har et satsningsområde om å gi alle ansatte riktig kompetanse for de fagområder de skal jobbe med. Vi skal sammen også kunne videreutvikle og dele erfaringer mellom de ansatte. Til å ivareta dette har vi Løvaas skolen som skal bistå oss med å tilrettelegge for all opplæring, erfaringsoverføring, vedlikeholdstrening og ikke minst sette alt dette i system med riktig dokumentasjon.