Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Utsetting og innhenting av brøytestikker

Våre redskapsbærere rigges med helautomatisk utsetter og innhenter for brøytestikker.

Brøytestikk skal vise brøyteareal og angi ytterkant av vegbane samt spesielle elementer (kantstein, osv.) som hjelpemiddel for de som utfører brøyting og snørydding. En viktig del av forberedelsene til vinteren er klargjøring og oppsetting av brøytestikk om høsten.

Våre helautomatiske utsetter og innhenter har stor kapasitet og gir kostnadseffektive produksjon.

Maskinen fører stikkestålet 30 cm ut fra kjøretøyet. Stikkstålet roterer så under nedsenkningen. Deretter settes brøytestikken på plass. Når stikken er på plass, presser maskinen godt rundt brøytepinnen og dytter stikken litt bort fra veien. Om stikkestålet treff er en stein eller liknende, løft er maskinen stikkestålet automatisk og et lyssignal informerer føreren om en hindring. Dette gir en stabil montering av brøytestikkene.

Manuelle utsetting brukes der maskiner ikke har tilkomst eller det ikke er hensiktsmessig. Her bruker vi boremaskiner og manuelle montering som sikrer god forankring.

Vi bruker samme redskap til å innhente brøytestikker langs vei etter vintersesongen.

Brøytestikker har stor betydning for trafikksikkerheten og for å hindre skader på infrastruktur. Derfor er det viktig at i løpet av vintersesongen gjennomføres regelmessig ettersyn der manglende brøytestikker erstattes.

  • Plaststikker
  • Bambus og kvist markører
  • Målepunkter
  • Innhenting

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Redskapsbærer
Helautomatisk utsetter og innhenter av brøytestikker
Hjullaster
Helautomatisk utsetter og innhenter av brøytestikker