Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Driftspatrulje

Driftspatruljen er enhet tilknyttet leveranseavtaler der vi utfører tilsyn og enkle vedlikeholdsoppdrag.

Driftspatruljen har en arbeidsbil som til enhver tid har tilgjengelig håndverktøy for ulike arbeidsoperasjoner. Dette er for eksempel beskjæringsverktøy, motorsag og verktøy for enkel reparasjoner. I tillegg er enheten en viktig ressurs dersom det oppstår situasjoner som mindre ras og flom i gater og nabolag. Da er avsperring og sikring av området viktig. Driftspatruljen har tilgjengelig sperremateriell og varselskilt fro slike oppdrag.

Registrering av feil og mangler er viktig oppgave som utføres når det kjøres tilsyn. Driftspatruljen rapporterer alle observasjoner og avvik inn til oppdragsgiver. Videre bestilling av tiltak blir da vurdert og eventuelt iverksatt.

Det er viktig å ivareta bymiljøet. Her bistår driftspatruljen aktivt ved å rapportere inn når det er mye støv og møkk i gatene slik at renhold kan iverksettes. Dersom det oppstår søl med miljøfarlige stoffer, slik som olje, er vår driftspatrulje utstyrt med tiltakskort og utstyr for å kunne igangsette skadebegrensende tiltak, absorberende tiltak og avfallshåndtering.

  • Tilsyn av vei, gang– og sykkelvei
  • Sikring ved ras og flom
  • Reparasjon av slaghull
  • Tilsyn av kaier og installasjoner
  • Håndtering av oljesøl
  • Tilsyn med offentlige rom
  • Tilsyn med skilting
  • Veistengning
  • Søppelhåndtering

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Patruljebil
Operatører med håndverktøy