Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Transport

Våre lastebiler levere transportkapasitet til kunder og interne anlegg. Flere av våre lastebiler er spesialbygget for å imøtekomme krevende og spesielle vedlikeholdsoppdrag for våre kunder.

Vi leverer jord- og steinmasser til hage, grøntanlegg og anleggsområder, samt transport av last som anleggsmaskiner, redskap og produkter til utemiljø.

DUMPERE
Vi har flere dumper lastebiler med og uten tilhengere som er egnet for transport av løsmasser som stein, knuste masser og jord. Flere av våre kjøretøy er spesialbygget for å kunne imøtekomme oppdrag som krever ulikt transport innretning eller redskap. Vi disponer også UNIMOG redskapsbærer som har en ekstrem god fremkommelighet samt er utrustet med kraftig hydraulikk.

KRANBILER
Vi har lastebiler med kran som utfører transport og kranoppdrag knytet til våre drifts og vedlikeholdsoppdrag, samt utfører oppdrag til kunder. Lastebilen disponere også egen henger for maskintransport.

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Kranbil
Lastebiler med kran.
Dumper
Lastebil med tilhenger
Spesial
Volvo FMX med 4x4 drift og krokløft. Mye tilhørende utstyr.
Spesial
UNIMOG 4x4. Spesialmaskin for vedlikehold og transport.
Traktor
Traktor med tilhenger
Maskintransport
Transporthenger for transport av maskiner og utstyr
Arbeidsbiler
Arbeidsbiler tilpasset de forskjellige produksjonsteam
Verkstedsvogner
Kjøretøy tilpasset de ulike produksjonsteam