Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Om løvaas maskin

Historikk

Løvaas Maskin AS ble etablert i 1999 som en maskinentreprenør der selskapet jobbet aktiv for å ta del i det offentlige markedet knyttet til vedlikehold av offentlig infrastruktur slik som kommunale veger og parkområder. Løvaas maskin har lykkes og bygget seg opp til å bli en sterk entreprenør på vestlandet som i dag leverer entreprenørtjenester og har drift og vedlikeholdsavtaler med oppdragsgiver som Bergen kommune, Bybanen AS, Bybanen Utbygging, Vestland fylkeskommune, Avinor, Bergen havn med flere.
I de sener år har vi hatt en sunn utvikling og bygget opp god kvalitet, ledelse og kompetanse som har gitt oss flere sertifiseringer innfor miljø og styringssystemer. Vi er en tidsriktig entreprenør som har tatt miljømessig grep som sikrer et lavere miljøavtrykk, der dette har ved flere anledning gitt oss annerkjennelser og oppdrag.

Løvaas Maskin er en entreprenør som gjennom vår nysgjerrighet skaper en kontinuerlig utvikling.

 

Visjon

I Løvaas maskin er vi nytenkende, fremtidsrettet og uredd, men samtidig bevisst på verdien i de erfaringer som er gjort tidligere. Gjennom kompetente medarbeidere, lang erfaring og god dialog med våre oppdragsgivere skal vi skape gode løsninger – også der løsningene ikke er selvsagte.
Løvaas maskin er godkjent lærebedrift og skaper også ny kunnskap gjennom samarbeider med OKAB opplæringskontoret for anlegg og bergfagene.

Verdier

L(Løsningsorientert) Alt er løsbart, og vi liker jobber der løsningene ikke er selvsagte. Vi tør å gå nye veier og vise endringsvilje.
Ø(Økonomisk) Vi holder hva vi lover og leverer avtalt kvalitet til avtalt pris.
V(Verdiskapende) Vårt hovedfokus er å skape verdi for våre kunder. Å ha det gøy på jobben og skape verdier sammen er en viktig del av kulturen vår.
A(Ansvarlig) Vi sørger for at våre ansatte kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Vi støtter og respekterer grunnleggende menneske-rettigheter og tar ansvar for å ivareta disse i hele vår verdikjede
A(Anstendig) Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger, men også på vår gode forretningsetikk og høye moralske standard
S(Samfunnsengasjert) Vi er en ansvarlig samfunnsaktør som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen

 

Løvaas Maskin: «Vår kunnskap og erfaring – din trygghet»

Politikk

Løvaas Maskin AS er et privateid selskap av vedlikeholdstjenester og entreprenør- anleggsgartnertjenester til veidrift, spor og bane, flyplassdrift og anleggsdrift. Selskapet har en flat organisasjonsstruktur, som gjør oss fleksibelt, handlekraftig og beslutningsdyktig. Vi er opptatt av miljø og menneskerettigheter og har søkelys på dette gjennom bl.a. miljøsertifiseringer og aktsomhetsvurderinger.

Løvaas Maskin har etablert et ledelsessystem som dekker krav i henhold til ISO standarder, 9001 og 14001.

Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle våre ansatte er kjent med og etterlever våre systemer, rutiner og etiske retningslinjer. Våre ledere er de viktigste rollemodeller for verdier, krav og forventninger i vår organisasjon.

Løvaas Maskin har etablert et ledelsessystem som dekker krav i henhold til ISO standarder, 9001 og 14001.
Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle våre ansatte er kjent med og etterlever våre systemer, rutiner og etiske retningslinjer. Våre ledere er de viktigste rollemodeller for verdier, krav og forventninger i vår organisasjon.

Vår målsetning er

  • Å levere tjenester til rett pris og kvalitet i nært samarbeid med våre oppdragsgivere
  • Å etterlever lover og forskrifter og kundens krav og forventninger.
  • Å ha et godt omdømme basert på vår gjennomføringsevne og gode løsninger hvor miljø og bærekraft skal være sentrale begrep i våre anbefalinger til våre kunder og samarbeidspartnere
  • Å sørge for at våre ansatte kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag- vi skal alle bidra til et godt arbeidsmiljø.
  • Å ta aktivt del i det grønne skriftet ved å ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen, sikre god ressursbruk og håndtere hendelser ved god beredskap.
  • Å være pådriver for fremtidige og mer miljøvennlige utførelse av tjenester i alle ledd.
  • Å jobbe med kontinuerlig forbedring av våre ledelses systemer, gjennom gode prosesser, bruk av avvikssystem, interne revisjoner og ledelses engasjement.