Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Jordsortering

Vi sorterer løsmasser og produserer hagejord og anleggsjord til alle typer anlegg og utemiljø, både ved vårt eget lager og ute hos kunden. Våre leveranser går til anleggsgartnere, entreprenører, offentlige og private anlegg.

Vi er opptatt av å kunne levere et godt produkt som har gode råvarer og en riktig sammensatt struktur bygget på hva jorden skal benyttes til. Vi henter biologiske råvarer fra et bredt utvalg og sikrer produksjonskvalitet ved å analyser råvarene før det settes sammen en resept som det produseres etter. Vi blander råvarene som gir den ønskede struktur og et balansert næringsinnhold.

  • Produksjon av anleggsjord
  • Jordanalyser
  • Leieproduksjon hos kunde
  • Tilrettelegging av produksjonsresept
  • Sortering av masser
  • Rådgivning

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Sorteringsverk
Jordsorteringsverk
Sorteringsverk
Sorteringsverk
Hjullaster
Hjullaster til produksjon
Produksjonsteam
Maskinoperatører