Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Beredskap H24

Løvaas maskin har etablert døgnbemannet beredskap som er et viktig kontaktpunkt for alle våre kunder.

Når det oppstår behov utenfor normal arbeidstid har vi døgnbemannet vaktordning som kan kontaktes. Her får du kontakt med en vaktleder som disponerer en rekke ressurser. Vaktleder vil kunne organisere utkalle til behov som for eksempel vannledningsbrudd, flom, ras, nedfall av trær, skade på trafikksikringsutstyr, oljesøl, og mye mer.

Vinterdrift
I vintersesongen sørger vaktleder for å sikre at riktige ressurser og tiltak blir iverksatt. Vaktleder benytter flere hjelpemidler fra metrologiske tjenester for å overvåke utviklingen frem i tid. Dette danner grunnlag for valg av metoder og tidspunkt for iverksettelse av tiltak.

Vaktleder er også viktig for å sikre kvalitet på utførelse og at sikkerhet blir ivaretatt under pågående aktiviteter.