Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Asfalt – Fartsreduserende tiltak

Skal du etablere fartsreduserende tiltak er fartsdump et mye brukt tiltak. Vi utfører bygging av fartshumper i henhold til gjeldende standard. Ta kontakt for rådgivning og få et uforpliktende tilbud.

Teknisk utførelse av humper er viktig med hensyn til å oppfylle krav til nøyaktighet og for å sikre tilfredsstillende holdbarhet. Det bør velges materialer som gjør at humper beholder sine geometriske egenskaper i minst fem år. Ved anlegg av humper bør det være jevn overgang mellom kjørebane og hump ved at asfalten freses ned og skiftes minst 2 m før og etter er humpen. Det er særlig viktig på hoved- og samleveger.

Anlegg av andre fysiske fartsdempende tiltak enn humper

  • Innsnevring av kjørebanen
  • Sideforskyvning av tofelts veg
  • Kombinerte fysiske tiltak
  • Rumlefelt
  • Fortausutvidelse i kryss
  • Trafikkøy
  • Fartsdump

Drift og vedlikehold
Det er viktig med høy standard på drift og vedlikehold av fartsdempende tiltak slik at disse framstår så positivt som mulig. Skader bør repareres raskt, og renholdet bør være godt. God snørydding er særlig viktig ved fartsputer og ved innsnevringer og sideforskyvninger.

Humper utenfor fartsgrensesoner (skiltet med soneskilt) skal forvarsles med eget fareskilt for fartshump.

I tillegg skal hver enkelt hump markeres med egen oppmerking.

Innsnevringer og sideforskyvninger kan varsles med fareskilt for smalere veg og farlige svinger. Særlig ved innsnevringer er det også aktuelt å bruke skilt for hindermarkering.

Referanse
Gjeldende norm for etablering av fartsreduserende tiltak.

Statens vegvesen Håndbok V128 Fartsreduserende tiltak.

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Transport
Transportkjøretøy med asfaltcontainer
Komprimerinsutstyr
Tandemvalse
Produksjonsteam
Kjøretøy med nødvendig utstyr