Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Vintervedlikehold

Vi er store i Bergen på leveranse av vintervedlikeholdstjenester som brøyting, salting og strøing.

Ønsker du en robust beredskapsavtale med tilpasset løsning for vintervedlikehold, har vi utstyr og kompetanse til å imøtekomme dette. Våre operatører tilføres spesialkompetanse innen vinterdrift gjennom vår interne skole.

Vårt utstyr
Vår maskinpark består av mer enn 50 enheter som er rigget med utsyr for vintervedlikehold i vintersesongen. Vi bruker blant annet traktorer og redskapsbærere som er effektiv og gir gode resultater under alle forhold. Vi kan også utruste våre redskapsbærere med hydrauliske koster som effektivt børster vekk slaps og snø. Dette gir mer effektiv og miljøvennlig saltbruk.

  • Beredskapsavtaler H24
  • Brøyting industriområder
  • Manuell snørydding offentlige rom / private / industri
  • Rådgivning
  • Salting / Strøing
  • Brøyting offentlig rom / vei og fortau
  • Transport / opplasting av snø
  • Vedlikehold start og landingsplass helikopter

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Traktor
Traktorer med brøyteskjær og salter (15stk)
Lastebil
Lastebil med brøyteskjær og salter (8stk)
Spesial
Redskapsbærer med brøyteskjær og salter (3stk)
Spesial
UNIMOG 4x4. Spesialmaskin for vinterdrift (2stk)
Arbeidsbil
Arbeidsbil med brøyteskjær og salter (5stk)
Hjullaster
Hjullaster med brøyteutstyr (7stk)