Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Veivedlikehold

Veivedlikehold er et bredt fagområde som gjelder alt fra renhold til større reparasjoner av bæredekke og annen infrastruktur. Vi har mye utstyr som er tilpasses ulike vedlikeholdsoppgaver for vei.

Trenger du rengjøring, eller er det en fortauskant som er knekt? Ta kontakt så finner vi frem til en løsning som passer ditt behov.

Rassikring
Rassikring av farlig fjell og terreng er viktig for å sikre trafikanten. Vi har etablert eget utstyr for å kunne spyle rent fjell før det eventuelt vurderes andre tiltak.

  • Beredskapsavtaler H24
  • Asfaltering
  • Skog- og krattrydding
  • Varsling / skilting, arbeid på og ved veg
  • Merkemaling
  • Reparasjon av fortau og kantstein
  • Driftspatrulje
  • Grøfterensk
  • Vedlikehold kulverter og overvannsystem

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Gravemaskiner
Gravemaskiner med ulike vektklasser og utrustning
Hjullastere
Hjullaster med redskap for ulike vedlikeholdsoppdrag
Transport
Kranbiler og lastebiler
Kostemaskiner
Kostemaskiner for rengjøring