Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Støvbinding av grusveier

Støvbinding av grusveier kan være en nødvendighet for å redusere støvproblematikk. Hvilken metode man velger kan avhenge av flere forhold; trafikkmengde, trafikkhastighet, klima, dekkets kornfordeling, vegens beliggenhet i terreng osv.

Vi utfører støvbinding der vi sammen med vegeier velger metode og type kjemikalie.

Kalsiumklorid har tradisjonelt vært det vanligste middelet for støvdemping. Dette saltet spres med sandspreder og blandes inn i forbindelse med høvling evt. oppgrusing. Kalsiumklorid er hygroskopisk, dvs. at det tar opp og binder vann fra omgivelsene. Saltet bør spres ut når vegen er litt fuktig, men ikke i regnvær.

Magnesiumklorid er et hygroskopisk salt som ligner mye på kalsiumklorid. Bruksområde er også mye av det samme

Det finnes også andre miljøvennlig alternativer som løser støvproblemer på anleggsområder , skogsbilveger, og grusveger. Dette kan være å bruke biprodukt fra treforedlingsindustrien.

Slike produkter er det bindemiddelet som sørge for effektiv og svært miljøvennlig binding av grus og støv på våre grusveier. I tillegg til redusert støvplage, økes også sikkerheten og du får et sterkt toppdekke på veien. Jevn tilførsel gjennom flere år gir en solid vei med stabilt dekke, også i dybden. Dermed forsterkes veiens bæreevne og problemer med telehiv reduseres til et minimum.

 

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Utlegger unite
Utleggerunite kapasitet 7000 liter
Utlegger unite
Tankbil med spreder
Tankbil
Tankbil for transport av Ligning