Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Bekjempelse uønsket vegetasjon

Mange plantesorter er svartelistet. Eksempler på disse er: Parkslirekne, hagelupin, Rynkerose og mange flere. De vokser ukontrollert i våre hager, langs veier og ellers i floraen. Vi har mange års erfaring og bistår gjerne med vår fagkunnskap og med vårt utstyr.

Det trenger ikke å være svartelistede plante arter som er uønsket. Det kan også være ønskelig å gjenskape balanse for plantearter som vokser i et etablert anlegg, slik som parker, gressareal, blomsterbed og lignende anlegg.

MILJØVENNELIGE METODER
Vi har bygget opp kompetanse og utstyr for å bekjempe uønsket vegetasjon ved bruk av temperert vann. Dette er metoder som er meget godt egnet i og ved offentlige rom som parker og barnehager, der gift ikke kan benyttes

  • Rådgivning / Planteanalyser
  • Nedklipping og sanering
  • Selektiv sprøyting
  • Bekjempelse med varmt vann
  • Brakking av områder
  • Vedlikeholdsavtaler

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Åkersprøyte
Åkersprøyte for montering på traktor
Punktsprøyte
Manuell og motordrevne ryggsprøyter
Redskapsbærer
Hydraulisk saks for klipping
Arbeidsbil
Vannvarmer med utstyr

Tjenester

Noe av våre tjenester tilhørende dette fag.