Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Arealklipping og beitepussing

Løvaas maskin har traktorer som kan utrustes med arealklipper og utstyr beitepussing.

Større areal med grøntområder som på flyplasser, industriområder, parker og utmark må regelmessig klippes for å holde kontroll på vegetasjonen.

Utstyr

Noe av vårt utstyr tilhørende dette fag.
Beitepussing
Traktor med beitepusser
Arealklipping
Traktor med 6 meter arealklipper
Hjullaster
Hjullaster med Klippeutstyr / krattknuser
Krattknuser
Radiostyrt krattknuser