Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Vedlikeholdsavtaler

Trenger du forutsigbart vedlikehold, inngår vi en vedlikeholdsavtale der vi ivaretar oppgaven.

Vi har mange års erfaring med vedlikehold for alt fra store offentlige etater til mindre virksomheter. Innenfor vårt fagfelt kan vi sette i system periodiske kontroller og vedlikeholdsaktiviteter, og ved hjelp av våre sjekklister ser vi raskt når det bør iverksettes tiltak.

Vi utfører vedlikeholdsaktivitet styrt av ulike faktorer. Dette kan være faste intervaller eller styrt av forhåndsbestemte kriterier.

Sommervedlikehold
Her har vi et stort og bredt fagområde som vi leverer til veivedlikehold, grøntområder, skog og krattrydding, trafikksikring, renhold og mye mer.

Vintervedlikehold
Dette er den aktivitet som det er flest vedlikeholdsavtaler knyttet til. Vi betjener mer enn 100 avtaler hver vintersesong.