Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Bærekraftsmål

Lærling

Et samarbeid med opplæringskontoret for anlegg og bergfagene
Løvaas maskin er godkjent lærebedrift og samarbeide med OKAB opplæringskontoret for anlegg og bergfagene. Vi har alltid lærlinger under opplæring og tar inn nye lærlinger jevnlig. Ønsker du å bli læring eller lurer på noe, kan du lese mer på OKAB sin hjemmeside eller sende oss en e-post stilling@lovaas-maskin.no
Løvaas Skolen

En intern kompetanseenhet
Løvaas maskin har et satsningsområde om å gi alle ansatte riktig kompetanse for de fagområder de skal jobbe med. Vi skal sammen også kunne videreutvikle og dele erfaringer mellom de ansatte. Til å ivareta dette har vi Løvaas skolen som skal bistå oss med å tilrettelegge for all opplæring, erfaringsoverføring, vedlikeholdstrening og ikke minst sette alt dette i system med riktig dokumentasjon.