Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på vår døgnåpne telefon

Miljø

Vi tar miljøansvar og har innarbeidet rutiner som sikrer miljøbevisste handlinger.

Vi er miljøfyrtårn sertifisert og utvikler oss i tråd med vår miljøhandlingsplan, der vi ønsker å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø. Våre fokusområder er:

  • Energieffektivitet.
  • Gjenvinning.
  • Kjemikaliebruk.
  • Irregulære utslipp.
  • Kildesortering.
  • Tilby lavutslipp løsninger til kunder.

Dette oppnår vi gjennom:

  • å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
  • involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
  • å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver

Vår innsats for et bedre miljø gjenspeiles i våre «Mål for miljø» og «Handlingsplan for miljø».

Last ned

Her kan du laste ned våre dokumenter knyttet til vårt miljø arbeid